Banner
Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Sinh học Xi'an Fengzu được chứng nhận ISO9001-2008

Dec 30, 2015

Sau gần nửa năm nỗ lực, Công ty Sinh học Công nghệ Sinh học Xi'an Fengzu được chứng nhận ISO9001-2008 vào ngày 30 tháng 12 năm 2015.

ISO9001 được sử dụng để xác nhận rằng tổ chức có khả năng cung cấp các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu quy định hiện hành. Mục đích là để tăng cường sự hài lòng của khách hàng. Tất cả các doanh nghiệp đã thông qua chứng nhận này, đã đạt đến tiêu chuẩn quốc tế trong việc tích hợp hệ thống quản lý. Nó chỉ ra rằng các doanh nghiệp có thể liên tục và ổn định cung cấp cho khách hàng với các sản phẩm đủ điều kiện với kỳ vọng và sự hài lòng.

Với giấy chứng nhận ISO9001-2008, chúng tôi hy vọng sẽ hợp tác với các công ty xuất sắc trên toàn thế giới. Chúng tôi đang ở đây đang chờ bạn.

Back