Banner
Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Dầu dừa mới xuất hiện

Mar 02, 2017

Sau ba năm nỗ lực, chúng tôi sản xuất dầu dừa phân đoạn chất lượng cao, thành phần chính bao gồm C8 (56,2%) và C10 (42,9%).

Dầu dừa phân đoạn được sản xuất thông qua một quá trình gọi là phân đoạn và được sử dụng để tách các loại chất béo khác nhau được tìm thấy tự nhiên trong một số loại dầu. Nó thường được thực hiện để tạo ra sản phẩm mới cho người tiêu dùng.


Back