Banner
Trang chủ > Các sản phẩm >> Nguyên liệu mỹ phẩm

Hydrogenide 5-Aminolevulinic

Hydrogenide 5-Aminolevulinic
COA của 5-ALA
Nói chuyện ngay

Chi tiết sản phẩm

Thông tin cơ bản về methyl-ester hydrochloride 5-Aminolevulinic

tên sản phẩm Hydrogenide 5-Aminolevulinic Tên hóa học Methyl 5-Aminolevuline Hydrochloride
Sự chỉ rõ 99% Xuất hiện Bột tinh thể trắng
Công thức phân tử C6H12ClNO3 Trọng lượng phân tử 181,62
SỐ CAS 79416-27-6 Nhà cung cấp FZBIOTECH
Cấp Y tế và Mỹ phẩm Tiêu chuẩn USP hoặc EP
Hòa tan Nước Giấy chứng nhận ISO, KOSHER, FDA
Công thức cấu trúc 5-Aminolevulinic axit methyl ester hydrochloride.png

Áp dụng 5-Aminolevulinic axit methyl ester hydrochloride

5-Aminolevulinic axit methyl ester hydrochloride được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học với phạm vi rộng. Ví dụ về các ứng dụng được hiển thị dưới đây. Cải thiện năng suất thu hoạch hoặc tăng độ xanh của thực vật Bổ sung cho nuôi cấy vi sinh vật hoặc tế bào từ động vật Nghiên cứu liên quan đến sản xuất oxy hoạt động có nguồn gốc từ sự tích lũy quá nhiều porphirin Chẩn đoán quang động cho nghiên cứu ung thư.


Lợi ích của 5-Aminolevulinic axit methyl ester hydrochloride

1. Chẩn đoán quang động cho nghiên cứu ung thư.

2. Nghiên cứu liên quan đến sản xuất oxy hoạt động có nguồn gốc từ sự tích lũy lượng porphirins dư thừa.

3. Bổ sung cho nuôi cấy vi sinh vật hoặc tế bào từ động vật

4. Cải thiện năng suất thu hoạch hoặc tăng độ xanh của cây 5-ALA được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học với phạm vi rộng.


Yêu cầu thông tin